Eğlencelik

Eğlencelik

Yorum yok Eğlencelik

Herhangi bir web sayfasını açın…

Aşağıda yazılı kodu not defteri veya benzeri bir uygulama içine kopyalayın. Tek satır olacak şekilde düzenleyin. Sonra adresi yazdığınız yere yapıştırıp enter tuşuna basıp eğlenceyi izleyin…

Kod:

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200;x5=300; y5=200;
DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL;i++){DIS=DI[ i ].style;DIS.position=’absolute’;DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5;DIS.top=
Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval(‘A()’,5); void(0);

Not: Kodu tek satır olarak yapıştırmanız önemli yoksa çalışmayacaktır…

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top